קורסים והדרכות בקהילה

כחלק מהחזון לקיצור זמן ההגעה לכל קריאת מצוקה, מבצע הארגון מגוון הדרכות בקהילה ומכשיר כל העת חובשים המתאימים ומעונינים בכך

ארגון מד"א - הצלה דרום מבצע כל העת הדרכות בקהילה ומנהל מערך הסברה על גורמי סיכון אפשריים בבית ובחוץ, הדרכות כי הזהירות מונעת אסון, ועוד. ההדרכות נמסרות בקהילה ובתוך במוסדות החינוך לילדים מתוך ההבנה כי ידע = הצלת חיים.

בנוסף, מכשיר הארגון מתנדבים חדשים המעונינים בכך ואשר נמצא כי הם מתאימים לעמוד בתפקיד הלא קל של מתנדב להצלת חיים.

הקורסים נערכים אחת לכמה חודשים באזורים השונים וכל קורס מוסיף עוד עשרות מתנדבים, דבר המבטיח הגעה מהירה יותר לכל מקרה של מצוקה רפואית.