מצילים בשטח

תאונות עבודה

ראשונים לעזרה גם במקומות עבודה, אתרי בניה ומפעלים

מקרי מצוקה רפואית בהם אין אפשרות להגיע לקופ"ח

זירות קשות של תאונות דרכים בהם מעורבים נפגעים

פעילות מצילת חיים תוך סיכון עצמי מפעילות אויב

סיוע במקרי טביעה בחופים, בריכות וטביעות בבתים

הצלת חיים באתרי בניה, תאונות במפעלים ועוד

פעילות בזירות של אש תוך תיאום עם לוחמי האש